Langtidshukommelsen

Skrevet af Ingegerd Kjær JensenLangtidshukommelsen - Lærer langsomt, men husker godt   alt


 

Langtidshukommelsen rummer alt det, der er værd at gemme.

Her befinder sig vores viden og vores minder.

Langtidshukommelsen kan opbevare en enorm mængde information i ubegrænset tid.

 

For at få ført information fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen,

kræves der opmærksomhed, sammenhæng og gentagelse.

 

 alt

Man kan sige, at korttidshukommelsen lærer hurtigt, men husker dårligt,

mens langtidshukommelsen lærer­ langsomt, men husker godt.

 

Langtidshukommelsen kan sammenlignes med en computers hardware,

idet den baserer sig på rent fysiske nerveforbindelser i hjernen.

Et minde er således kodet i kraft af nerveceller, der danner bestemte nervebaner.

Lidt på samme måde som et elektronisk kredsløb, der kan være sat sammen,

så en lampe lyser op, når man trykker på en knap.

 

Eftersom mekanismerne bag langtids­hukommelsen kræver en ombygning af nervecellerne,

er lagring i langtidshukommelsen en langsommelig affære, som kan tage op til flere timer.

Oftest vil det ske, mens vi sover om natten. Derfor er det vigtigt at passe sin nattesøvn, når man skal lære nyt.

Til gengæld er mindet stort set permanent, fordi det bog­staveligt talt er blevet bygget ind i hjernen.­

 


Langtidshukommelsen kan deles op i tre dele

  • Personlig hukommelse, som er bygget på situationer og begivenheder, vi har oplevet.

     Her er vores erfaringer, og her fra henter vi for eksempel detaljer om en episode fra vores barndom.

  • Videnshukommelse, som rummer alle de ting, vi ved:

     at 2 + 2 = 4, at sne er hvid, samt navnene på vores familiemedlemmer

  • Handlingshukommelse, som indeholder praktiske færdigheder, som at cykle, køre bil, spille tennis m.m.

     Altså færdigheder, som skal øves mange gange.

                                                                                         


 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top