Præfiks

Skrevet af Ingegerd Kjær Jensen 

Præfiks   

 


 

Hvad er et præfiks?

Præfiks er småord, der udgør begyndelsen af et sammensat ord.

Orddelen kaldes også et forstavelsesmorfem eller bare forstavelse.

 

  Ud + klædning

Når et præfix lægges til et ord ændrer det betydningen af det ​​rodmorfem, som det er blevet tilføjet.


Som eksempel kan vi tage rodmorfemet 'løb'.

Ved at tilføje præfikset 'be' til 'løb', er det nye ord 'beløb' dannet.

 


Almindelige præfikser

 be-   Bemærke, beføle, betyde

 u-     Ulykke, uvenner, uanset

 an-   Ankomme, antal, anvende

 mis-  Mistro, mistanke, mistillid

 van-  Vanskabt, vanære, vantro

 ind-  Indgå, indført, indkøb

 for-   Forsvind, formand, forhold

 af-    Afgør, aftale, afgjort

 til-   Tilbyde, tilbud, tilsammen

 op-   Opgør, opleve, op

 ud-   Udstille, udlandet, udspil

 om-  Ombringe, omvendt, omgang


  

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top