Almindelige udsagnsord

Skrevet af Ingegerd Kjær Jensen


Almindelige udsagnsord   


 

  Være, have, kunne, blive, skulle, ville, få, sige, komme, gå, gøre, se, måtte, tage, give, stå, finde,

  holde, sætte, høre, bruge, ligge, vide, tro, mene, ske, fortælle, vise, lave, lægge, skrive, sidde, 

lade, spille, synes, følge, begynde, køre, stille, tænke, kalde, ønske, slå, leve, føre, burde, nå,  forstå,

kaste, møde, hænge, huske, indgå, støtte, tegne, benytte, omfatte, besøge, presse, opgive, vurdere,

spørge, arbejde, skabe, sende, falde, kende, vælge, føle, betyde, trække, samle, vente, 

 gælde, betale, sove, prøve, rejse, købe, bo, tale, læse, svare, vende, vinde, sælge, hjælpe, 

sejle, forsøge, lære, hedde, findes, fortsætte, stige, lyde, kræve, passe, sikre, klare, koste, starte, søge,

foretage, hente, skyldes, slippe, forsvinde, glemme, kigge, miste, gennemføre, åbne, fjerne, forlade,

tælle, bryde, bygge, lukke, mærke, virke, opleve, bringe, handle, ændre, ligne, bede, dreje, 

nævne, udvikle, bestå, flytte, elske, spise, regne, mangle, bære, ansætte, udsende, fylde,

løbe, ramme, lykkes, ringe, vokse, deltage, håbe, lide, modtage, oplyse, foregå, løse, danne,

snakke, slutte, dække, tjene, anvende, øge, rette, undgå, gribe, opstå, tabe, behandle, ende, stemme

forklare, interessere, styre, skifte, beslutte, opnå, fungere, føde, tø, ses, betragte, dø, true, behøve,

 foreslå, indeholde, opdage, skyde, skjule, forvente, optage, træde, sørge, afvise, dele, melde, 

 tvinge, skaffe, stikke, stoppe, beskrive, råbe, kæmpe, drive, dræbe, undersøge, glæde, spare,

  bestemme, konstatere, tilbyde, understrege, blande, vedtage, indføre, placere, synge, lede,

lytte, eksistere, yde, løfte, acceptere, præsentere, udtrykke, byde, diskutere, ødelægge, bevare, tillade,

fremstille, brænde, overtage, præge, udføre, ryge, udsætte, springe, love, flyve, erkende, udtale,

bevæge, udgøre, pege, mødes, trænge, smide, afsløre, forestille, smile, dukke, medføre,

producere, drikke, begrænse, etablere, koge, frygte, overveje, tilføje, skære, træffe, posere. 

 

                                                                                          


 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top