r-problemer i udsagnsord

Skrevet af Ingegerd Kjær JensenR-problemer i udsagnsord        


 

Navneform eller nutid?

Problemet med ’r’ i nutid:

Alle udsagnsord, som ender på –’re’ i navneform udtales på samme måde i navneform og nutid.

Derfor kan man ikke høre, om det er navneform (-e) eller nutid (-r).

Eksempel: at køre – jeg kører, at vare – det varer,  at svare – jeg svarer.
 


To regler, du kan bruge

1. Efter ’at’, samt efter hjælpeudsagnsordene 'kan/kunne, skal/skulle, vil/ville, må/måtte, tør/turde,

bør/burde og gider/gad' står udsagnsordet altid i navneform. I alle andre tilfælde bruges nutid.

   Navneform: Det er sjovt at køre bil. / Jeg vil gerne svare på dit spørgsmål.

   Nutid: Kører du bil, fordi det er sjovt? / Jeg svarer gerne på dit spørgsmål.

 

 


2. I sætninger, hvor du kan sætte "ikke" ind efter udsagnsordet, skal udsagnsordet stå i nutid (-r).

Eksempel:  Han kører ikke hurtigt.

I sætninger, hvor du kan sætte "ikke" ind før udsagnsordet, skal udsagnsordet stå i navneform (-e).

Eksempel:  Han kan ikke lide at køre
 


 


Film om r-problemer i udsagnsord

 


Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top